Cung cấp thiết bị viễn thông máy bộ đàm, máy bộ đàm giá rẻ cho doanh nghiệp + Hệ thống điện nước sau một thời gian dài sử dụng ở các trường học sẽ xảy ra sự cố. Việc bảo trì sửa máy bơm nước và khắc phục sua chua dien nuoc phải thường xuyên. Giúp hệ thống ổn định và an toàn trong trường học

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN - HỌC SINH TUẦN 34

24-04-2017 03:43:07 PM | THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017 Thực hiện ngày 24/4/2017 đến ngày 29/4/2017 Đã xem: 0
 

Hoạt động phong trào

Giáo dục kỹ năng sống

Gương sáng học trò

Gương nhà giáo