Cung cấp thiết bị viễn thông máy bộ đàm, máy bộ đàm giá rẻ cho doanh nghiệp + Hệ thống điện nước sau một thời gian dài sử dụng ở các trường học sẽ xảy ra sự cố. Việc bảo trì sửa máy bơm nước và khắc phục sua chua dien nuoc phải thường xuyên. Giúp hệ thống ổn định và an toàn trong trường học

 

Hoạt động phong trào

Giáo dục kỹ năng sống

Gương sáng học trò

Gương nhà giáo